ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

คณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและคณะ จำนวน 27 ท่าน ได้เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ refill cosmetic/household product โครงการต้นแบบ ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ โดยมีนายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งบริษัท ไลอ้อน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค ได้ประกาศโครงการลดขยะเป็นศูนย์ Zero Waste แผนพัฒนาการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เปลี่ยนไปใช้วัสดุทางเลือกสามารถย่อยสลายได้ และลดสัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยากต่อการนำมา recycle อีกทั้งร่วมสร้างจิตสำนึก เปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกใช้ single-use plastic ด้วยโครงการ Refill Station บริษัทได้ริเริ่มทดสอบเครื่องขายเติมน้ำยาอัตโนมัติ (Refill Station) สำหรับสินค้าอุปโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน  ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ที่ร้านค้าสวัสดิการในบริษัท มีแผนงานขยายโครงการรถเติมน้ำยาเคลื่อนที่ (Mobile Refill Station) สู่พื้นที่ใกล้เคียงรวมพลังชวนคนไทยใส่ใจโลก ลดการใช้บรรจุภัณฑ์
Read 456 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.