ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

ศูนย์คุณธรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม นำคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารภาคเอกชน และบุคลากรศูนย์คุณธรรม จำนวน 45 คน มาศึกษาดูงาน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รับฟังการบริหารจัดการองค์กรคนดีจาก นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ โดยมีนางรัศมี วิศทเวทย์ กรรมการบริษัท นายสายชล ศีติสาร กรรมการบริษัท และนางสาววรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ ร่วมต้อนรับ พร้อมกันนี้คณะได้เข้าเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม Humanized Hall : Business with Ethics Learning Center สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี ยินดีในการแบ่งปัน เกิดปิติ และเกิดศรัทธาในคุณธรรมของพนักงานไลอ้อนและผู้มาเยี่ยมชม
Read 542 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.