ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 52 คน มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการองค์กรคนดี และหอมนุษยธรรม
Read 442 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.