ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 คณะเยี่ยมชมจากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่7) จำนวน 50 คน มาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตยาสีฟัน New oral care plant, หอมนุษยธรรม Humanized Hall และฟังบรรยายการใช้ผลิตภัณฑ์ Goodage ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
Read 538 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.