ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

คณะศาลปกครอง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นำบุคลากร จำนวน 33 ท่าน คณะทำงานขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของศาลปกครองและนักสร้างสุของค์กรของศาลปกครอง (นสอ.ศป.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาศึกษาดูงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน

Read 497 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.