ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

โรงเรียนผู้สูงอายุโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะจากโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ฝึกฝน Kenkobiและศึกษาเรียนรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก
ด้วย Goodage ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย

 

Read 662 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.