ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

คณะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เข้าเยี่ยมชมในส่วนของการบริหารจัดการองค์กรคนดีของบริษัทฯ จำนวน 125 คน

 

Read 727 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.