โครงการกินผัก400กรัม

20 มิถุนายน 2562

บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานกินผักผลไม้อย่างน้อย 400g/วัน ให้พนักงานเชิญชวน Buddy มาร่วมแข่งขันกินผักและผลไม้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของบริษัท มีผู้เข้าร่วม 13 คู่ และร่วมเชียร์กันหนาแน่น กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

 

Read 647 times
More in this category: 20 กันยายน 2562 »
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.