Happy Society

Happy Society มีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

มอบผลิตภัณฑ์ให้กับ "ศูนย์พักคอย" รร.วัดดอกไม้ พื้นที่เขตยานนาวา

04.03.65

“บริษัทไลอ้อน มอบผลิตภัณฑ์ให้กับ "ศูนย์พักคอย" รร.วัดดอกไม้ พื้นที่เขตยานนาวา”คุณอนัญญา เมืองแก้ว รักษาการผู้จัดการแผนก CSR และ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัทไลอ้อน มอบผลิตภัณฑ์ แปรงพร้อมยาสีฟัน SALZ ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึโมโนกาตาริ ผงซักฟอก 3 แจ๋ว เจลและโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ ให้กับ "ศูนย์พักคอย" รร.วัดดอกไม้ พื้นที่เขตยานนาวา เพื่อให้ผู้ป่วยจากโรคไวรัสโควิด-19 ในศูนย์พักคอยได้ใช้ โดยมี คุณวอรชา มุ้ยเสมา นายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา และ คุณสุภมาส สมอนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้ เป็นผู้รับมอบ
ไลอ้อนได้รับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC)

24.02.65

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ Renewable Energy Certificate : REC ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยรับรองสิทธิในการเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายนาโอกิ อาคาคุระ กรรมการบริหารเทคนิค ตัวแทนผู้บริหารรับมอบจากบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนส่งมอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

โดยเป็นเครดิตที่ซื้อ จำนวน 40,885 RECs หรือคิดจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัทสหโคเจน จำนวน 40,885,000 หน่วย บริษัทฯร่วมสร้างสังคมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

LION มอบตู้ล้างมือ "Handwashing Station" ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา

28.01.65

บริษัทไลอ้อน มอบตู้ล้างมือใน โครงการ LION Handwashing Station “ไลอ้อน สถานีมือสะอาด” ให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา
ทางบริษัท ไลอ้อน ให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องสุขอนามัยของคนในสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ LION Handwashing Station “ไลอ้อน สถานีมือสะอาด” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนตู้ล้างมือ พร้อมโฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิ ให้กับสถานที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการล้างมือให้สะอาด ห่างไกลเชื้อโรค
โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 นำโดยคุณสายพิณ ประจงพงส์พันธ์ รองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ คุณกัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์อายุวัฒน์ และคุณประเสริฐ สุรัตนเมธากุล ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม และเด็ก เป็นตัวแทนบริษัท มอบตู้ล้างมือจำนวน 1 ตู้พร้อม โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ไว้ใช้ในบริเวณโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวัดทองบน โดยมีคุณลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาเป็นผู้รับมอบ และมีการสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธีเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวาอีกด้วย

ปฏิทินปันสุข ผ่านอักษรเบรลล์

27.01.65

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำความดีในโครงการ “ปฏิทินปันสุข ผ่านอักษรเบลล์” ติดต่อกันเป็นประจำทุกปีโดยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน และรวบรวมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว จำนวน 909 เล่ม พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์แป้งเด็กโคโดโม 5 หีบและ น้ำยาซักผ้าโคโดโม 5 หีบ มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ สื่อการเรียนต่าง ๆ

หากท่านใดประสงค์ต้องการบริจาคปฏิทินที่ใช้แล้วเพื่อเป็นสื่อในการเรียน สามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือที่  www.blind.or.th

คิเรอิคิเรอิ มอบ 200,000 บาท จากกิจกรรม "ปั๊มบุญออนไลน์"

02.12.64

นางสาวสายพิณ ประจงพงศ์พันธุ์ รองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ฝ่ายการตลาด นายธนภณ พัวพงศกร ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Value Based Marketing HBA 1 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ คิเรอิคิเรอิ มอบเงินบริจาค 200,000 บาท จากการจัดกิจกรรม "ปั๊มบุญออนไลน์" เปิดให้ผู้บริโภคร่วมบุญ ด้วยการเล่นเกมส์ปั๊มโฟมสุดมันส์ สนุกมือผ่านทางทางเฟซบุ๊ก โดยทุกการกด 10 ครั้ง มีมูลค่า 1 บาท สมทบทุนบริจาคมูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.นพ.ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิรามาธิบดีฯ ให้เกียรติรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ไลอ้อนบริจากผลิตภัณฑ์ให้กับ MCOT

27.10.64

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คุณชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานโปร ผงซักฟอก3แจ๋ว แป้งเด็กโคโดโม ให้กับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "MCOT Caress เพื่อชุมชน" นำไปมอบให้กับชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยคุณสุวิช สุทธิประภา พิธีกรรายการคุยโขมงบ่ายสามโมง เป็นผู้รับมอบ

มอบผลิตภัณฑ์ ASCOR-10ให้กับ รร.ผู้สูงอายุยานนาวา

15.10.64

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 คุณชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริษัท และ คุณสากล เซียสกุล ผู้จัดการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนบริษัทฯ มอบ Ascor-10 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา พร้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดทองบน โดยมี พระมหาอาทิตย์ อมโร เจ้าคณะแขวงยานนาวา เจ้าอาวาสวัดทองบน ผู้รับถวาย

บริษัทมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

17.08.64

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ไลอ้อน (ประเทศไทย) และในเครือ จำกัด มอบเงินให้ มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย และรักษาผู้ป่วย COVID-19

 


 

มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดมือให้กับ สปสช.

10.08.64

เมื่อวันที่  10 สิงหาคม 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดมือเอสเซ้นซ์ ออร์แกนิค อาร์แกน ออยล์ จำนวน​ 1,200​ ขวด ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดทำ "ถุงพลังใจช่วยดูแลประชาชนสู้โควิด-19"  จัดทำโครงการตรวจบูรณาการเชิงรุกร่วมกับชมรมแพทย์ชนบท  กรุงเทพมหานคร  ร่วมกันควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และนำไปกักตัวรอรับการรักษาที่บ้านเพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือทันที

ไลอ้อนร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อจัดทำถุงปันน้ำใจช่วยเหลือ

09.08.64

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ แปรงสีฟันซอลส์ ยาสีฟันซิสเท็มมา ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึโมโนกาตาริน้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ ผงซักฟอก108shop สเปรย์แอลกอฮอร์เอสเซ้นซ์ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่า เพื่อจัดทำถุงปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมกับคณะสงฆ์วัดทองบนและโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา

บริษัทไลอ้อนมอบผลิตภัณฑ์ให้กับสำนักงานเขตยานนาวา

26.07.64

บริษัท​ไล​อ้อน​มอบผลิตภัณฑ์​ให้กับสำนักงานเขตยานนาวา​เพื่อให้ผู้ป่วยจากโรคไวรัส​โควิด-19ได้ใช้ใน​"ศูนย์​พักคอย"​ รร.วัดดอกไม้​พื้นที่​เขตยานนาวา​โดยคุณรุ่งทิพย์​ ทองชาติ หัวหน้าเขตการยานนาวา และ​ คุณ​อังคนา ธนะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้รับมอบ

ไลอ้อน(ศรีราชา)มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ

15.07.64

วันที่ 14-15 ก.ค 2564 นำโดย คุณสมพร ศิรินุพงศ์ เป็นตัวแทนนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ อาทิเช่น เจลล้างมือ โฟมล้างมือ มอบให้กับเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี,รพ.แหลมฉบัง,รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และรพ.ชลบุรี เพื่อนำไปให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยใช้ในการดูแลตัวเอง

พนักงานไลอ้อนบริจาคหน้ากาก N95 ให้กับ รพ.จริญกรุงประชารักษ์

19.07.64

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในนามพนักงาน บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันบริจาคหน้ากาก N 95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ป้องกันโรคโควิด-19

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดมอบผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส

14.07.64

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับร้านศรีสมัยซุปเปอร์สโตร์
มอบผลิตภัณฑ์มูลค่า 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลตากใบ จ.นราธิวาส โดยคุณวชิรวิชญ์ ศิริไชย เจ้าของร้าน และ คุณวรพล บุญยัง ผู้ช่วยผู้จัดการภาคใต้เป็นตัวแทนมอบ โดยนายแพทย์สมชาย ศรีสมบัณฑิต ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตากใบเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
 

ไลอ้อนร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา

13.07.64

บริษัทไลอ้อนร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ในโครการ " ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์" โดยบริจาคอาหารจำนวน 300 กล่อง ชุดPPE 30 ชุด หนังสื่อดร.เทียม โชควัฒนา 30 เล่ม จำนวน 30 รพ. ในวันที่ 13 ก.ค. 2564ได้ไปมอบให้กับรพ.เจริญกรุงประรักษ์ โดยนพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รับมอบจากผู้บริหารไลอ้อนและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา

ไลอ้อน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับสำนักการแพทย์ กทม.

18.06.64

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายสมศักดิ์ อัศวรุ่งสกุล กรรมการบริหารการตลาด และนางสาวสายพิณ ประจงพงศ์พันธุ์ รองผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ฝ่ายการตลาด ผู้แทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์มูลค่ากว่า 200,000 บาท ให้กับสำนักการแพทย์ กทม. เพื่อจัดชุดมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 แรกรับ ที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลในสังกัดเพื่อกระจายตามโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทาง พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และ นพ.อดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักการแพทย์ กทม.

เครือสหพัฒน์มอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนภารกิจพิชิตโควิด-19

20.05.64

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีรับมอบผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Sahagroup Health Care & Wellness และบริษัทในเครือสหพัฒน์ รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม Welcare สเปรย์แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ โฟมล้างมือ ผงซักฟอก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้นจับฝุ่น แชมพู ครีมอาบน้ำ แป้งเด็ก ผ้าขนหนู น้ำยาล้างจาน ยาสีฟัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำแร่ นมถั่วเหลือง ปลากระป๋อง กาแฟ และโกโก้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel โดยคุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด คุณชมัยพร สถิตย์พนาพร กรรมการบริหาร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด คุณประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) คุณรมิดา มณีเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไหมทอง จำกัด คุณกรวิชญ์ ณรงคนานุกูล กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ไลอ้อนมอบชุดผลิตภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

14.05.64

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดผลิตภัณฑ์​ของบริษั​ท​  400 ชุด (มูลค่ารวม 121,622 บาท) ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม


ไลอ้อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ รพ. สนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

11.05.64

นางวรรณา ธรรมร่มดี ผู้จัดการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตัวแทนบริษัทฯ ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งฝ่าวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยาสีฟันซิสเท็มมา, แชมพูคิวลีน, ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ , สบู่ก้อนฟลอเร่, แปรงสีฟันเดนเทอร์ โปรคลีน, แป้งเด็กโคโดโม  ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟเพียวรีฟาย ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน สเปรย์ทำความสะอาดมือคิเรอิคิเรอิ สเปรย์ทำความสะอาดมือเอสเซ้นซ์  ลุคผลิตภัณฑ์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวอเนกประสงค์ และลุคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น รวมมูลค่า 500,000 บาท ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และใช้รองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) จำนวน 128 เตียง โดยมี พล.อ.ต.เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ไลอ้อนมอบผลิตภัณฑ์ให้กับ รพ. เจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

05.05.64

นางชมัยพร สถิตย์พนาพร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตัวแทนบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์และคนไทยทุกคน เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยมอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรวม 11 แบรนด์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิ (Kirei Kirei), โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ (Shokubutsu Monogatari), ลุค (LOOK), เปา (PAO), ไลปอนเอฟ (Lipon F), ซอลส์ (Salz), ซิสเท็มมา (Systema), โคโดโม (KODOMO), ฟลอเร่ (Flore’), กู๊ดเอจ (GoodAge) และคิวลีน (Qlean) รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นสิ่งของจำเป็น สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 400 เตียง เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19  โดยมี นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ

26.03.64

วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดย นางสาวณิศรา ไตรโรจน์ รองผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA Category 1 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ ขนาด 50 ml รวมมูลค่า 3,600,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ในโครงการ“มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ” โดยมี นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

ปฏิทินปันสุข ผ่านอักษรเบรลล์

02.02.64

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมทำความดีในโครงการ “ปฏิทินปันสุข ผ่านอักษรเบลล์” ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงาน และรวบรวมส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว จำนวน 675 เล่ม พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เจลล้างมือไม่ใช้น้ำคิเรอิคิเรอิ จำนวน 5 หีบ แป้งเด็กโคโดโม จำนวน 5 หีบ มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ สื่อการเรียนต่าง ๆ สร้างเสริมทักษะทางสมองและจินตนาการ เพื่อใช้ในสื่อการเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

หากท่านใดประสงค์ต้องการบริจาคปฏิทินที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นสื่อในการเรียน สามารถบริจาคได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หรือที่ www.blind.or.th

Kirei Kirei ครอบครัวมือสะอาด

คิเรอิคิเรอิ ได้จัดกิจกรรมส่งต่อมือสะอาด ในเดือนแห่งการล้างมือ ช่วงจัดกิจกรรมวันที่ 12-31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เชิญชวนให้ผู้ร่วมสนุก แชร์ภาพนิ่งหรือวิดีโอ ลงใน IG Story โดยทุกๆ การแชร์ จะถูกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคมูลค่า 10 บาท ร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างโอกาสให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ซึ่งผลตอบรับกิจกรรม #ส่งต่อมือสะอาด บรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 คิเรอิคิเรอิได้มอบเงินจากการจัดกิจกรรม จำนวน 200,000 บาท  พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์โฟมและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก ๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ อาทิ ค่านม อาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก ค่ารักษา พยาบาล โดยมีคุณศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค

ทั้งนี้ คิเรอิคิเรอิ มีความตั้งใจที่จะเดินหน้ารณรงค์การรักษาสุขอนามัย เพื่อให้ทุกคนห่างไกลโรคระบาด แล้วเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ไลอ้อนปันสุข

 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มีความคิดว่าคนไทยต้องไม่ทิ้งกัน ห่วงใยในปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด–19 ในปัจจุบันแม้จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่อาชีพคนขับรถแท็กซี่ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง บริษัทฯได้จัดโครงการมอบถุงปันสุขให้กับคนขับรถแท็กซี่ จำนวน 1,000 ถุงในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น. เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนขับแท็กซี่ซึ่งภายในถุงประกอบด้วยสินค้าอุปโภค อาทิ ผงซักฟอกเปา น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ แปรงสีฟัน ยาสีฟันซิสเท็มมา แชมพูคิวลีน ครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ และหน้ากากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ในงานนี้
 นอกจากจะได้รับแจกถุงไลอ้อนปันสุขแล้ว คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ได้ส่ง Marusun-มารูซัน นมถั่วเหลืองมาร่วมแจกด้วย และครอบครัวมาทอง น้องเชฟ สิริศักดิ์ มาทอง ได้ทำข้าวไก่ผัดกะปิ 150 กล่อง มาร่วมแจกปันอิ่ม งานนี้ได้กัลยาณมิตรมาร่วมปันสุขด้วยกัน เห็นรอยยิ้มผู้รับ ผู้ให้ก็หายเหนื่อย มีความสุขและวันที่ 29 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงการจากไปของ ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งบริษัทฯจึงเป็นโอกาสดีที่จะทำความดี แบ่งปันสู่สังคม เดินตามปณิธาน ปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้ก่อตั้ง “ต้นไม้ใหญ่ เป็นร่มเงา ให้ประโยชน์สุข”

"รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม รักที่จะแบ่งปัน"

จากสถานการณ์​การระบาดของโควิด-19​ ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง ตามมาตรการล็อกดาวน์ งดบริการนั่งทานที่ร้าน จำกัดการเดินทาง รวมถึงทำงานอยู่บ้าน (Work from Home) ส่งผลให้ขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นเท่าตัว

บริษัท ไลอ้อน​ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563 จึงจัดกิจกรรม ​"รักษ์โลก​ รักษ์สิ่งแวดล้อม​ รักที่จะแบ่งปัน" รณรงค์ให้พนักงานคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว ล้างทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ แล้วนำไปทิ้งที่ถังแยกประเภทขยะ เพื่อส่งต่อไปทำประโยชน์ ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกส่งไปฝังกลบและเพิ่มการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  โดยเชิญชวน​พนักงานนำขยะพลาสติก ขวดPET พลาสติกยืด​ ​และกล่องนม/กล่องน้ำผลไม้​ มาแลกเป็นผลิตภัณฑ์ ​กิจกรรมนี้จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์​ ​ณ​ โรงอาหาร​ สำนักงานกรุงเทพ​ฯ พนักงานก็ได้นำผลิตภัณฑ์จากการแลกขยะนี้บริจาคในตู้ปันสุข แบ่งปันสู่สังคมต่อไป​

 บริษัท ไลอ้อน ขอแสดงความห่วงใย ส่งกำลังใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เราจะสู้และผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ใส่ใจการล้างมือ ลดเสี่ยงติดโรค

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ พร้อมกับแจกเจลอนามัยล้างมือ กระตุ้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการค้าอาหาร ภายในตลาดสดลานทราย สาธุประดิษฐ์  ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี  7 ขั้นตอน ทั้งก่อนและหลังจากที่หยิบจับสินค้าให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงการหยิบจับธนบัตร   ฝึกให้เป็นนิสัยล้างมือถูกวิธี เป็นการป้องกันเชื้อโรคและลดอัตราการเกิดโรคได้อีกทางหนึ่ง ด้วยความห่วงใยการมีสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภค

บริษัทไลอ้อนมอบผลิตภัณฑ์ให้กับชาวเลอันดามัน จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต เพื่อก้าวข้ามวิกฤษ COVID-19

 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งสินค้าอุปโภค ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เป็นต้น จำนวน 538 หีบ มูลค่า 577,514 บาท ไปช่วยเหลือพี่น้องชุมชนชายฝั่ง ชาวเลราไวย์ ใน 3 จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดวิกฤตไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการปิดหาด ปิดเมือง ทำให้ปลาที่จับได้ไม่มีตลาดรองรับ จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ และการดำรงชีพโดยนายอนุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ รับมอบผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกแจกจ่ายชาวเลราไวย์จำนวน 1,600 ครอบครัว พี่น้องชาวเลราไวย์กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ทั้งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางทะเล และการประกอบอาชีพเป็นชาวประมงหาปลา เนื่องจากร้านอาหาร ตลอดจนโรงแรมต่างๆ ปิดให้บริการ จึงทำให้ไม่สามารถมีรายได้จากการขายปลาและอาหารทะเลที่หามาจากท้องทะเลได้ จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อรายได้ ไม่มีข้าวสารอาหารแห้งเพื่อการยังชีพ  

 บริษัท ไลอ้อน ขอแสดงความห่วงใย ส่งกำลังใจ ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เราจะสู้และผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

ผู้ให้....ตู้พระโพธิสัตว์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คุณภรธิป ฉิมประเสริฐเป็นสะพานบุญรับข้าวกระเพราะไก่ จำนวน 30 กล่อง จากคุณสิริเกศ มาทอง  ร่วมกับบุตรชาย ด.ช.สิริศักดิ์ (น้องเชฟ) MasterChef Junior Thailand มาแบ่งปันใส่ตู้พระโพธิสัตว์ คุณสิริเกศมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังว่ามีความคิดอยากทำข้าวแจกในช่วงโควิดอยู่แล้ว พอมีตู้ปันสุขมาตั้งที่ปากซอยใกล้ๆบ้าน (หน้าบริษัทไลอ้อน)  เลยเอากำไรที่ได้จากการขายอาหาร แบ่งมาทำข้าวกล่องไปใส่ตู้วันละ 30-40 กล่อง อย่างน้อยบางคนก็ได้มีข้าวกินอิ่มไป 1 มื้อ บางวันก็มีกัลยาณมิตรมาร่วมสมทบทุน บางวันก็มีคนในหมู่บ้านซึ่งเราไม่เคยรู้จักเอาข้าวสารมาให้ถึงบ้าน 80 กิโล..มันไม่ใช่แค่การทำทานแต่สิ่งที่ได้มันมากมาย..แค่เหนื่อยนิดหน่อย..แต่มันอิ่มเอมเป็นสุข..ได้พบเจอคนดีๆเพิ่มขึ้น กำไรเห็นๆ..แค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้ว

#ยิ่งให้ยิ่งได้ ให้เค้าสุขเราสุขกว่า #ตู้ปันสุข

ไลอ้อนมอบคิเรอิคิเรอิให้ศาลยุติธรรม ป้องกันโควิด-19

วันที่ 8 พฤศภาคม 2563 นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางชมัยพร สถิตย์พนาพร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการบริหารฝ่ายบัญชี การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นางประภาศรี บุญอินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการบริหารฝ่ายบัญชี บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ จำนวน 7,200 ขวด/หลอด มูลค่า 696,000 บาท ให้กับ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานศาลฎีกา และ นางเมทินี ชโลธร (ที่ 3 จากขวา) รองประธานศาลฎีกา เพื่อนำไปให้บุคลากรของศาลยุติธรรม คู่ความ และประชาชน ใช้ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ไลอ้อนมอบผลิตภัณฑ์ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

วันที่ 27 เมษายน 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ 15 หีบ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นลุค 10 หีบ ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง และ วันที่ 28 เมษายน 2563 มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ 5 หีบ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นลุค 5 หีบ ให้กับเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

ไลอ้อนมอบผลิตภัณฑ์ให้กรมอนามัย ช่วยคนไทยป้องกันโควิด-19

วันที่ 13 เมษายน 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และทีมงานร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเจลอนามัยคิเรอิคิเรอิ  ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นลุค รวมมูลค่า 1,034,940 บาท จากบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมช่วยคนไทยป้องกันไวรัสโควิด19  ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายสมศักดิ์ ศรีสอาดรักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการบริหารธุรกิจสหพัฒน์ พร้อมด้วย นางวรรณา ธรรมร่มดี  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวณิศรา ไตรโรจน์ (ซ้าย) รองผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบ

ไลอ้อน มอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงิน 4.1 ล้าน พร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยังคงรุนแรงและคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนัก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ด้วยการมอบเงินจำนวน 3,600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล 8 แห่ง เพื่อใช้จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และเครื่องมือแพทย์ ในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วย แบ่งเป็น สถาบันบำราศนราดูร 1,000,000 บาท โรงพยาบาลศิริราช 500,000 บาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 500,000 บาท โรงพยาบาลรามาธิบดี 500,000 บาท โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 300,000 บาท โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 300,000 บาท โรงพยาบาลชลบุรี 500,000 บาท โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 500,000 บาท พร้อมกันนี้ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่จำเป็น อาทิ ผงซักฟอกเปาซิลเวอร์นาโน สบู่ฟลอเร่ น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ โฟมล้างมือคิเรอิ และแชมพูฟอลเลส รวม 60 หีบ ให้โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง

การมอบเงินเพื่อสู้กับโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นไปตามปณิธานของบริษัทไลอ้อนที่ต้องการสร้างสรรค์ความดี เพื่อให้เกิดสังคมที่ดี และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีโดยทั่วกัน

 

โรงเรียนวัดดอกไม้มาสวัสดีปีใหม่

วันที่ 21 มกราคม 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้มาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหารบริษัทไลอ้อน โดยนำการแสดงของนักเรียน 50 คน ทั้งเต้น เล่นดนตรีไทย และ ร้องเพลง ความน่ารักของเด็กๆ สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้บริหารไลอ้อน ในโอกาสนี้นางอังคนา ธนะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวขอบคุณบริษัทถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและร่วมทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการแยกขยะ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และให้คำมั่นสัญญาว่านักเรียนโรงเรียนวัดดอกไม้ทุกคนจะเป็นเด็กดี เติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

รณรงค์ตักบาตรลดขยะพลาสติก

บริษัท ไลอ้อน รณรงค์เชิญชวนลดขยะพลาสติก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกหู้หิ้วใส่อาหารถวายพระ ในการทำบุญใส่บาตรในชีวิตประจำวัน รวมถึงการใช้ถุงผ้า ตะกร้าใส่ของมาทำบุญ หรือใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม ไทยทาน ถวายพระสงฆ์ เป็นการทำบุญที่ไม่ก่อภาระทางสิ่งแวดล้อมให้กับวัด  ลดภาระการจัดการขยะให้กับพระสงฆ์และบุคลากรในวัด และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในวัด สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนด้วย

สมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ ๑๐

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์กรภาคีร่วมจัดสมัชชาคุณธรรม วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย “๑ ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ร่วมเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะของพลเมืองไทย สร้างวินัยโดยเริ่มต้นที่ตัวเองและครอบครัว
ศูนย์คุณธรรมเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านคุณธรรมความดี เชื่อในความดีงาม จึงขออนุญาตใช้เพลงคำตอบของชีวิตในพิธีเปิดงาน และใช้การแสดงเพลงคำตอบของชีวิตในพิธีปิดงาน

Healthy Life, Healthy World

เดือนพฤษภาคม 2562 มีพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย คืองานพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ์นารุฮิโต ราชวงศ์เรวะแห่งประเทศญี่ปุ่น และพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้คิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ภายใต้หัวข้อ “Healthy Life, Healthy World”Healthy Lifeยาสีฟัน GoodAge Hydration Plus สำหรับผู้สูงอายุ มีส่วนผสม Cordycepin สารสกัดจาก สมุนไพรถั่งเช่าสีทอง ให้ความชุ่มชื่นและดูแลสุขภาพช่องปาก ปราศจาก SLS อ่อนโยน ปลอดภัยHealthy World1 แปรงสีฟัน Goodage Bio Brush ด้ามแปรงผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ขนแปรงไนลอนสกัดจากน้ำมันละหุ่ง กล่องและหลอดยาสีฟันใช้หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง2 ผลิตภัณฑ์ซักผ้า Pao gel caps ฟิล์มบรรจุย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดค่าใช้จ่าย3 เพิ่มการขายแบบรีฟิล Refill station หมุนเวียนภาชนะเก่าที่ใช้หมดแล้ว มาเติมน้ำยา เพื่อช่วยลดขยะพลาสติก

วันสิ่งแวดล้อม 2562

5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลกกับคำขวัญที่ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม" พร้อมกับรณรงค์ “รักษ์โลกลดพลาสติก” โดยทำความดีง่ายๆ ช่วยกันใช้ถุงผ้าและกระบอกน้ำไลอ้อน 50 ปี ที่บริษัทมอบให้ พกไปใช้ทุกครั้งเพื่อลดขยะพลาสติก...โลกสวยด้วยมือเรา...

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.