Happy Body

Happy Body มีสุขภาวะดี ร่างกายแข็งแรง

สุขภาพดี...เริ่มที่ปากสำหรับพนักงานตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อน

20.11.2020

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "สุขภาพดี เริ่มที่ปาก" ให้กับพนักงานตั้งครรภ์และคุณแม่ลูกอ่อน ในพื้นที่อ.ศรีราชา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน โดยให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี "ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเหงือกอักเสบ จะมีความเสี่ยง ทำให้ลูกคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักน้อย ไม่แข็งแรง เพราะเชื้อโรคจะถูกส่งไปถึงเด็กในครรภ์ผ่านทางสายรก นอกจากนี้ถ้าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของแม่ยังมีส่วนทำให้มดลูกบีบตัว อาจทำให้แท้งได้" ดังนั้น การรักษาสุขภาพช่องปาก ให้ถูกสุขอนามัยในช่วงเวลาตั้งครรภ์จึงสำคัญมาก‘เพียงแค่ใส่ใจสุขภาพช่องปาก นอกจากสุขภาพฟันดี สุขภาพโดยรวมก็ดีด้วย’

 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกและกองทุนประกันสังคม

03.12.2020

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกและกองทุนประกันสังคม” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม B101C โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 นำโดยคุณบุญมี ปุรุราชรังสรรค์ และคุณธันยาภรณ์ พริกคง นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 11 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดัน ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง พร้อมกับแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมเพื่อการเตรียมตัวเกษียณ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

โครงการอบรมผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง กินดี สุขภาพดี เลือกได้

25.09.2020

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 บริษัทฯได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “กินดี สุขภาพดี กินผักผลไม้ 400 กรัม” ครั้งที่ 3 สิ้นสุดโครงการ  เป็นหนึ่งในโครงการที่ สสส. ผลักดันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยกินผักผลไม้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการวิจัยแล้วพบว่า ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  21 คน สร้างความเข้าใจ และความต้องการปริมาณผักที่ควรบริโภคต่อวัน ร่วมเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของผักแต่ละประเภท รวมถึงวิธีการล้างเพื่อลดความเสี่ยงต่อสารเคมีตกค้าง มีกิจกรรม workshop ปั่นน้ำผักผลไม้ แบ่งกลุ่มทำเมนูอาหารที่มีผักเป็นส่วนประกอบ รวมถึงถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมโครงการ

โครงการอบรมผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง กินดี สุขภาพดี เลือกได้

25.08.2020

วันอังคารที่ 11 และ 25  สิงหาคม 2563 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “กินดี สุขภาพดี กินผัก ผลไม้วันละ 400  กรัม” มีพนักงานเข้าร่วม 35 คนต่อครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ “กินดี”และมีความรู้ความเข้าใจโรคภัยจากอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน โดยพนักงานได้ลองวัดระดับความหวานมัน เค็มของอาหารเครื่องดื่มที่ตนกิน ชั่งปริมาณผักผลไม้ที่กินต่อมื้อ เพื่อให้รู้ว่าแต่ละวันกินถึง 400 กรัม ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่า หากกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม จะลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs)ได้  นอกจากนี้ยังเรียนรู้คุณประโยชน์ของผักผลไม้แต่ละสีและการล้างผักให้ปลอดภัย จากนั้น ให้พนักงานแบ่งกลุ่มคิดเมนูกินดี กินอย่างไรให้ได้ผัก สำหรับเวิร์คช๊อปครั้งต่อไป

LION Yoga Challenge มอบภาพที่ระลึก

20.06.2020

ในช่วงมีมาตรการล็อคดาวน์ สถานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ ปิดให้บริการ
บริษัทฯ ได้งดกิจกรรมรวมกลุ่มออกกำลังกายทุกประเภท ทำให้มีเหตุผลมากมายที่จะไม่ออกกำลังในช่วงเวลานี้บริษัทฯมีความห่วงใยในสุขภาพพนักงาน การรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จะกักตัวอยู่ในบ้านก็สามารถทำได้ จึงได้จัดกิจกรรม "LION Yoga Challenge" 

ทาง Admin จะส่งภาพท่าโยคะลงในกลุ่มวันละ 1 ท่า เพื่อให้สมาชิกได้ทำตามทุกๆวัน ถ่ายภาพแชร์รูปถ่ายให้ Admin สะสมท่าโยคะของตนเองทั้งหมด 31 วัน Admin ได้รวบรวมภาพจัดทำเป็นที่ระลึกมอบให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา

รณรงค์ส่งเสริมป้องกันไวรัสโคโรนาด้วย Kirei Kirei

03.02.2020

ช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯห่วงใยสุขภาพของพนักงาน ทีมประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานการตลาด ทีมคิเรอิ คิเรอิ รณรงค์ส่งเสริมป้องกันไวรัสโคโรนาด้วยการเดินทรูปภายในสำนักงานกรุงเทพฯ เมื่อวันที 3 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้กับพนักงานและร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ ถึงการป้องกันโดยหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอตามวิธีที่ถูกต้อง ใช้เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติให้เป็นนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

16-17.09.2019

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่ใกล้เกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี และการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม ดังนั้น การตรวจสุขภาพเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคใดจะช่วยให้รักษาอย่างทันท่วงทีในวันที่ 16-17 กันยายน 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และรายการพิเศษเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับเพศและวัยช่วงต่างๆ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ‘อโรคยา ปรมาลาภา ....ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ’
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก(WHO) หากกินผักและผลไม้อย่างน้อย 400กรัม/วัน สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด ฯลฯบริษัทส่งเสริมให้พนักงานกินผักผลไม้อย่างน้อย 400g/วัน โดยจัดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ

LION Health Club Shirt

กลุ่มออกกำลังกายหลังเลิกงานทำเสื้อออกกำลังกายเพื่อชักชวนพนักงานมาออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 บริษัทได้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน และครอบครัว

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

บริษัทจัดสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงให้พนักงานเลือกเล่นตามความสนใจ อาทิ ฟุตบอล เปตอง แบตมินตัน ปิงปอง แอโรบิค โยคะ เต้นซุมบ้า เป็นต้น

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.