กลุ่มแปดแฮปปี้

ความสุข 8 ประการ (Happy 8)

แนวคิดความสุข 8 ประการของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขของพนักงาน ให้ครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต

Image
เครดิต : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
1. Happy Body มีสุขภาวะดี ร่างกายแข็งแรง
2. Happy Heart มีน้ำใจงาม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนมนุษย์
3. Happy Soul มีศรัทธาในคุณงามความดี คุณธรรม จริยธรรม และใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต
4. Happy Family มีครอบครัวที่อบอุ่น มีความรัก ความเข้าใจที่ดีต่อกัน
5. Happy Relax มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักผ่อนคลาย
6. Happy Brain มีการพัฒนาสติปัญญาด้วยการเรียนรู้ ศึกษาในศิลปะวิชาการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
7. Happy Money มีการดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักเก็บ
8. Happy Society มีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการกินผักผลไม้ดี 400g

Image
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก(WHO) หากกินผักและผลไม้อย่างน้อย 400กรัม/วัน สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ

บริษัทจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานกินผักผลไม้อย่างน้อย 400g/วัน ให้พนักงานเชิญชวน Buddy มาร่วมแข่งขันกินผักและผลไม้ ซึ่งเป็นผลผลิตจากศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของบริษัท มีผู้เข้าร่วม 13 คู่ และร่วมเชียร์กันหนาแน่น กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน

LION Health Club Shirt

กลุ่มออกกำลังกายหลังเลิกงานทำเสื้อออกกำลังกายเพื่อชักชวนพนักงานมาออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง

ฉีดวัคชีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 บริษัทได้บริการฉีดวัคชีนไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน และครอบครัว

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

บริษัทจัดสถานที่ออกกำลังกายและกิจกรรมเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงให้พนักงานเลือกเล่นตามความสนใจ อาทิ ฟุตบอล เปตอง แบตมินตัน ปิงปอง แอโรบิค โยคะ เต้นซุมบ้า เป็นต้น

เปิดกระปุกพระโพธิสัตว์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพื่อนพนักงานพร้อมใจร่วมกันเปิดกระปุกพระโพธิสัตว์ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน น.ส.พรพินยา ผุยปัญญา (แป้ง) สังกัดส่วนวิจัยผู้บริโภค จากการประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แสดงความห่วงใย ร่วมกันอวยพรให้น้องแป้งหายป่วยและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในเร็ววันด้วย

บริจาคเลือด วันที่ 4 มิถุนายน 2562

วันที่ 4 มิ.ย. 2562 มีบริจาคเลือดที่บริษัท ซึ่งผู้มาบริจาคทั้งหมด 92 คน

แห่เทียน เข้าพรรษา

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่ออกเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ในฤดูฝนพระสงฆ์ออกไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบแปลงนาของชาวบ้าน เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศนา และถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์สำหรับใช้ระหว่างจำพรรษา

ปีนี้บริษัทฯร่วมกับบริษัทประชาภรณ์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทองบน กรุงเทพฯ และเครือสหกรุ๊ป (ศรีราชา) รวมถวายเทียนพรรษาสัญจรจำนวน 6 วัดคือ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า วัดพิบูลสัณหธรรม วัดพระประทานพร วัดเนินบุญญาราม วัดจุกกะเฌอ วัดหนองคล้าฯ
Image
Image
Image

อุปสมบทหมู่

เมื่อวันที่ 17 โครงการอุปสมบทหมูปีที่ 11 มีผู้เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ 3 รูป จำพรรษา ณ สำนักปฎิบัติธรรมสวนป่า

ตักบาตร

ตักบาตร ประจำทุกวันจันทร์ที่สนง.กรุงเทพฯ และทุกวันศุกร์ที่ สนง.ศรีราชา

50 ปี LION Healthy run แบ่งปันบุญ

คณะกรรมการกีฬา บริษัทไลอ้อนฯ จัดงานวิ่ง “50 ปี LION Healthy Run แบ่งปันบุญ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สวนอุตสหกรรมเครือสหพัฒน์ ภายในงานมีพนักงานไลอ้อนและครอบครัวกว่า 300 คน ร่วมวิ่งในในระยะทาง 4.5 กม และ 9 กม ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กองทุนพระโพธิสัตว์ จำนวน 20,000 บาท

KODOMO Day Care

เพื่อสนับสนุนการสร้างครอบครัวอบอุ่น และแบ่งเบาภาระ การดูแลบุตรของพนักงานระหว่างวันทำงาน

LION Summer Camp

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม Kodomo Day Care ของบริษัทจัดพิธีปิดแคมป์สำหรับฤดูร้อน ลูกหลานพนักงานแสดงการเต้นที่ฝึกระหว่างแคมป์ Kodomo Day Care จัดกิจกรรมให้กับลูกหลานพนักงานระหว่างปิดเทอม

งานประเพณีสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทางบริษัทจัดกิจกรรมรดน้ำหัวสงกรานต์ที่บริเวณลานธรรม ณ. สำนักงานกรุงเทพในงานนี้ผู้เข้าร่วมใส่ชุดไทยแต่ละภาค และจัดแสดงขนมโบราณจาก 4 ภาคนี้ให้ชิมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม

ผลงานของบริษัทฯที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 15)

Happy Society มีความรัก สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

สมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ ๑๐

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์กรภาคีร่วมจัดสมัชชาคุณธรรม วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย “๑ ทศวรรษสร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” ร่วมเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในฐานะของพลเมืองไทย สร้างวินัยโดยเริ่มต้นที่ตัวเองและครอบครัว
ศูนย์คุณธรรมเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านคุณธรรมความดี เชื่อในความดีงาม จึงขออนุญาตใช้เพลงคำตอบของชีวิตในพิธีเปิดงาน และใช้การแสดงเพลงคำตอบของชีวิตในพิธีปิดงาน

Healthy Life, Healthy World

เดือนพฤษภาคม 2562 มีพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย คืองานพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ์นารุฮิโต ราชวงศ์เรวะแห่งประเทศญี่ปุ่น และพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 ของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้คิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ภายใต้หัวข้อ “Healthy Life, Healthy World”
Healthy Life
ยาสีฟัน GoodAge Hydration Plus สำหรับผู้สูงอายุ มีส่วนผสม Cordycepin สารสกัดจาก สมุนไพรถั่งเช่าสีทอง ให้ความชุ่มชื่นและดูแลสุขภาพช่องปาก ปราศจาก SLS อ่อนโยน ปลอดภัย
Healthy World
1 แปรงสีฟัน Goodage Bio Brush ด้ามแปรงผลิตจากวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้ ขนแปรงไนลอนสกัดจากน้ำมันละหุ่ง กล่องและหลอดยาสีฟันใช้หมึกพิมพ์จากน้ำมันถั่วเหลือง
2 ผลิตภัณฑ์ซักผ้า Pao gel caps ฟิล์มบรรจุย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดค่าใช้จ่าย
3 เพิ่มการขายแบบรีฟิล Refill station หมุนเวียนภาชนะเก่าที่ใช้หมดแล้ว มาเติมน้ำยา เพื่อช่วยลดขยะพลาสติก

วันสิ่งแวดล้อม 2562

5 มิถุนายน 2562 วันสิ่งแวดล้อมโลกกับคำขวัญที่ว่า “หยุดหมอกควันและอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม" พร้อมกับรณรงค์ “รักษ์โลกลดพลาสติก” โดยทำความดีง่ายๆ ช่วยกันใช้ถุงผ้าและกระบอกน้ำไลอ้อน 50 ปี ที่บริษัทมอบให้ พกไปใช้ทุกครั้งเพื่อลดขยะพลาสติก...โลกสวยด้วยมือเรา...

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.