กลุ่มชุมชนคนดี

เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายความดีสู่สังคม พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

การฝึกบริหารช่องปาก Kenkobi ชุมชนชากยายจีน

24.11.2563

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับชุมชนบ้านชากยายจีน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลสุขอนามัยช่องปากให้มีสุขภาพดี ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาวะวัย เพื่อสามารถดูแลตนเอง สร้างจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง และฝึกฝนการบริหารช่องปาก Kenkobi เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการสำลักในผู้สูงวัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน

ประชุมแลกปลี่ยนความคิดเห็นการจัดโครงการไลอ้อนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน

07.10.2563

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563  บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดประชุมแลกปลี่ยนความคิดเห็น การจัดโครงการไลอ้อนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน กับฝ่ายพัฒนาชุมชนและฝ่ายส่งเสริมกิจการชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 ชุมชน ที่อยู่รายรอบโรงงาน ได้แก่ 1.ชุมชนไร่หนึ่ง  2.ชุมชนวัดพระประทานพร  3.ชุมชนบ้านหนองขาม  4.ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่  5.ชุมชนหนองพังพวย  6.ชุมชนชากกระปอก  7.ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน  8.ชุมชนบ้านแหลมทอง  9.ชุมชนจุกกะเฌอ และ 10.ชุมชนบ้านห้วยเล็ก                   

โดยคุณสายชล ศีติสาร กรรมการบริษัทฯ และทีมผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ นำเสนอมาตรการของบริษัทฯ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19  และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต พร้อมกันนี้ได้เผยแพร่และฝึกการบริหารกล้ามเนื้อช่องปาก เพื่อให้ผู้นำชุมชนและอสม. นำไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  ปิดท้ายด้วยการนำชมหอมนุษยธรรม ศูนย์ดูแลเด็กเล็กโคโดโม โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และบริเวณโดยรอบโรงงาน

มอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

23.09.2563

วันพุธ ที่23 กันยายน 2563 ไปร่วมงานมอบปริญญาชีวิตนักเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ปี่ที่5  โดยมีท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  เป็นประธานในพิธี และมีท่านสนธยา – ท่านสุกุมลคุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา นายกจินดา ถนอมรอด  อดีนายกบุญเลิศ  น้อมศิลป์ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นเข้าร่วมกิจกรรม

ในการรับปริญญาชีวิตครั้งนี้มีผู้สูงอายุที่สำเร็จหลักสูตร จำนวน 73 คน  โดยบริษัทไลอ้อน (ประทศไทย) จำกัด นำโดยคุณสมพร ศิรินุพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญงานทรัพยากรบุคคล และทีมงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่หนึ่งอย่างดีตลอดมา และบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย ) จำกัด ได้มอบหน้ากกาอนามัยให้กับทางโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง จำนวน 100 ชิ้น

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาวะช่องปาก

03.09.2563

บริษัท ไลอ้อน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาวะช่องปาก เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงภาวะคนไข้ติดเตียง ลดการพึ่งยาลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดภาระของรัฐบาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 กลุ่มกิจกรรมชุมชนคนดีของบริษัทฯ ได้ไปให้ความรู้และสาธิตฝึกปฏิบัติเรื่องการบริหารช่องปาก Kenkobi ให้กับผู้สูงอายุ ที่มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หากกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอแข็งแรงสามารถเคี้ยวและกลืนอาหารได้ปกติ ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการมีภาวะสมองเสื่อมและโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการสำลักซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 30 คน

มอบผลิตภัณฑ์ Kirei Kirei ให้กับโรงเรียนในชุ่มชน

07.08.2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 บริษัทไลอ้อนฯ นำแท่นกดเจลล้างมือคิเรอิแบบเท้าเหยียบ ซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์ของกลุ่มนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของบริษัท  ระดับชั้นปวช.3  จำนวน 10 คน  ภายใต้การแนะนำดูแลของนายภาณุพงศ์  โอสถศิลป์ (อาร์ม) พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุง  ไปมอบให้กับโรงเรียน 9 แห่ง เป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสุขอนามัยที่ดี ป้องกันไวรัสโควิด-19 ดังนี้  โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์  โรงเรียนวัดหนองคล้า  โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ  โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม  โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง1  โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง2  โรงเรียนเทศบาลนครแหลมฉบัง3  และโรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยาคม  พร้อมมอบโฟมล้างมือคิเรอิ คิเรอิแบบขวดและถุงเติมรวม 36 หีบ เจลล้างมือคิเรอิ คิเรอิ ขนาด 500 มล. และ 200 มล. รวม 21 หีบ ยอดบริจาคทั้งสิ้น  53,819  บาท

มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและหน้ากาดผ้าให้กับโรงเรียนวัดดอกไม้

08.06.2563

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อาทิ โฟมล้างมือคิเรอิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ผงซักฟอกเปา ป็นต้น เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 เครื่อง และหน้ากากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ จำนวน 1,000 ชิ้น แก่คณะครูโรงเรียนวัดดอกไม้ พระราม 3 โดยมีอาจารย์อังคณา ธนะปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 บริษัทฯมีความห่วงใยในสุขภาพของครูและนักเรียน เตรียมตัวพร้อมรับมือในช่วงเปิดเทอมสนับสนุนการดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 และรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรค บริษัทฯร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บริษัทไลอ้อนร่วมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-19ในพื้นที่บางโพงพาง

04.06.2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายชาติ จันทร์วิจิตร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบสินค้าอุปโภค อาทิ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน แปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน แชมพู ครีมอาบน้ำ เจลล้างมือ จำนวน 200 ชุด ให้สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง โดย ร.ต.อ. อภิรักษ์ เจริญสุข รองสารวัตรสืบสวน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไป
ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ได้รับความเดือดร้อน อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

โครงการแยกขยะร่วมชุ่มชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 บริษท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วมกับโรงเรียนวัดดอกไม้จัดกิจกรรม "โครงการแยกขยะร่วมกับชุ่มชน" ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะและสอนวิธีการคัดแยกขยะ สร้างความตระหนักแก่นักเรียนในการสร้างมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ชุมชนคนดี

  •  
    Kenkobi  ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

    Kenkobi ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

    การป้องกันภาวะปากแห้งและการสำลักอาหารของกลุ่มผู้สุงอายุ ป้องกันและบรรเทาด้วยการบริหารช่องปาก Kenkobi

    67 Views

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.